Home » Tantrisk Massasje for Kvinner

Tantrisk Massasje for Kvinner

Eden Tantrisk Massasje Bergen for Kvinner

Kvinner har den unike gaven å oppnå en tilstand av lykksalighet ved å bli vekket på det erotiske plan. Dette gjennom kontakten med hele ens vesen, en slags full kroppslig kontakt. Dette er en fantastisk egenskap; det å være kilden til egen nytelse, kjærlighet, intimitet og seksualitet. Dessverre så møter kvinnen hindringer på veien til egen lykksalighet gjennom sosiale normer. Kvinner spør seg selv altfor ofte om de fortjener en slik nytelse når muligheten byr seg.

Tantrisk Massasje for Kvinner tilbyr nettopp dette; et sted der man kan skjemme seg bort, slappe av og ta imot uten fordømmelse. Et sted der du blir tatt hånd om uten unødige forventninger eller spørsmål. Uten frykt for at dine handlinger blir misforstått. Et sted der dine begrensninger blir respektert.

Eden Tantrisk Massasje i Bergen er etablert nettopp for deg. Vi tilpasser oss eksakt til dine behov, ønsker og begrensninger.

Hva kan du vente deg av et besøk hos Tantrisk Massasje i Bergen

Fra første stund du ringer oss for timebestilling, kan du velge om du ønsker en kvinnelig eller mannlig terapeut, under din behandling hos Tantrisk Massasje. I samme moment kan du velge om du ønsker en Yoni massasje under din behandling hos Eden Tantrisk Massasje Bergen (Yoni er Sanskrit ord for vulva) Du kan selvsagt endre ditt valg når som helst mht Yoni massasjen; både kansellere eller inkludere.

Besøket starter med en kort samtale med din terapeut, gjerne over en kopp te. Her belyses dine forventninger, dine ønsker og viktige personlige opplysninger som er essensielt for en vellykket behandling. Her kan du også opplyse om evt begrensninger eller spesielle hindringer vi skal ta hensyn til.

Terapeuten vil også i detalj forklare behandlingsformen hos Tantrisk Massasje for Kvinner og de målsettinger vi jobber etter med behandlingen.

Vårt senter har mange fasiliteter. Etter at du tar en kort dusj, vil en av våre terapeuter vise deg vårt behandlingsrom.

Vi benytter en stemningsfull setting som bidrar til en avslappet atmosfære; eksempelvis dempet belysning, behagelig musikk, gode aromaer, mm.

Hva kan du forvente deg av din behandling hos Tantrisk Massasje?

En Tantrisk Massasje behandling starter med en stille stund mellom terapeuten og deg, ofte ved at terapeuten hviler sin hand på din rygg. Deretter starter massasjen som kan være dyp og langsom, avbrutt med korte intervaller av stillhet. Noen ganger er massasjen energisk, vibrerende og rytmisk i en kontinuerlig flyt. Kombinasjonen av dette gir en dyp tilstedeværelse og god forbindelse mellom deg og terapeuten.

Den Tantrisk Massasjen vil foregå som en kontinuerlig flyt, med dype forbindelser til deg, stor grad av empati og tilstedeværelse.

Under behandlingen, er terapeuten fullt ut fokusert på deg, på din kroppsstilling, spenninger i muskulaturen, pusten og flyten av energi i din kropp. Massasjen blir tilpasset dine ønsker og behov, men likevel intuitivt til den stemning du er i mens behandlingen pågår. Terapeuten vil dermed kunne veilede deg mht riktig pust, avspenning og oppmerksomhet slik at du får mest mulig igjen fra denne berikende opplevelsen. Terapeuten vil konsentrere sin behandling spesielt på spente områder på din kropp, for så å vekke og frigjøre din oppbygde seksuelle energi så den kan frigjøres i hele din kropp.

Du vil oppleve en euforisk følelse som har sitt utgangspunkt i den lette berøringen av huden; og som videre trigger energiene i hele din kropp. Du forvandles til en erogen enhet der alle sanser aktiveres. Terapeuten behandler med stor grad av empati, kjærlig berøring og gjensidig tillitt slik at du ledes til en tilstand av dyp avspenning, sensuell tilstedeværelse, kjærlighet og ro i sinnet. Du kan kommuniserer hele tiden med terapeuten og gi tilbakemeldinger. Hvis noe føles galt eller ubehagelig, så si ifra umiddelbart og vi tar selvsagt hensyn til det.

På dette stadiet ved din behandling hos Tantrisk Massasje i Bergen, kan du oppleve din seksuelle energi på en måte du aldri før har opplevet; lykksalig, dyp, overveldende men likevel håndterlig. Avhengig hvordan du føler deg på dette stadiet, kan vi innlede en Yoni massasje, eller starte en gradvis avslutning.

Den Yoni massasje som vi tilbyr ved Eden Tantrisk Massasje for Kvinner, gir deg muligheten til gradvis å eliminere spenninger som har befestet seg på nivå med Yoni, eller i andre emosjonelle deler av din kropp. Hvis disse spenninger ikke forløses, vil du kunne opparbeide smerter eller blokkeringer på nivå med Yoni. Ved forsiktig massasje vil disse spenningene kunne forløses, og Yoni blir revitalisert og åpen for økt sanselighet.

En Yoni massasje ved Eden Tantrisk Massasje Bergen vil også gi deg innsikt i hvordan du kan bruke Yoni musklene bedre, og lære å kjenne din Yoni. Du kan bli bedre kjent med ditt G-punkt, din livmorhals, ditt A-punkt mm. Hvis du er åpen for en dypere og annerledes form for orgasme, så kan vi også veilede deg i så henseende. Du vil da kunne opplever orgasme på mange nivåer simultant.

Hva bør du ta hensyn til ved din behandling hos Tantrisk Massasje?

Hvis du er usikker på å besøke et ukjent sted som Eden Tantrisk Massasje for Kvinner, og kanskje oppleve en viss usikkerhet ved å slippe en fremmed innpå deg og din intimitet, så kan du gjerne ta med en venn eller noen du har stor tillit til under behandlingen. På denne måten kan du også utvikle tettere bånd med din venn og dele denne opplevelsen som et berikende minne. Du vil føle deg enda mer sikker og trygg i denne første behandlingen.

Eden Tantrisk Massasje Bergen følger kun de prinsipper som har sine røtter i ekte Tantra. Av denne grunn avstår vi helt fra kvinnelig orgasme med ejakulasjon, og vi vil ikke på noen måte trigge dette under ditt opphold hos oss. Vi søker i stedet mot å løfte deg til an annen dimensjon der din seksuelle energi vekkes til en helhetlig nivå som inkluderer hele din kropp. Hensikten med en Yoni massasje under din behandling hos Tantrisk Massasje for Kvinner er å vekke og forsterke de fordelaktige seksuelle energier på nivå med Yoni. Yoni massasje er ikke en seksuell tjeneste. Uavhengig om en orgasme kan oppstå, så er ikke dette hoved hensikten bak massasjen, og kan ikke garanteres.

Vi benytter kun hypoallergeniske oljer og den høyeste grad av hygiene, omsorg og diskresjon ved Eden Tantrisk Massasje Bergen.

Hos Tantrisk Massasje for Kvinner vil du trenge et minimum av 120 minutter for å få den ønskede effekten av denne unike form for massasje.

Comments are closed.