Home » Tantrisk Massasje for Menn

Tantrisk Massasje for Menn

Tantrisk Massasje for Menn i Bergen

Tantrisk Massasje for Menn er en plass for de som søker en erotisk, helbredende og utviklende opplevelse der berøring og intimitet står i fokus. Vi ønsker å fremstå som en kilde for den tantriske visdom er tilbyr kunnskapen videre for de som vil berike sitt liv videre.

Eden Tantrisk Massasje Bergen er etablert med tanke på de behov, ønsker og omstendigheter som påvirker det travle liv til det moderne menneske.

Er etablert for at du på en harmonisk måte skal kunne utforske din seksuelle energi og erotiske følelser; uten bindinger fordømmelse, men på en meningsfull og befriende måte.

Hva venter deg når du starter ditt besøk hos Tantrisk Massasje?

Etter at du har gjort din timebestilling, blir du ledet til vårt senter Eden i  Bergen. Her ønskes du velkommen så ofte du vil. Besøket starter med en kort samtale der du får anledning til å utdype dine ønsker og forventninger, men også evt restriksjoner eller spesielle problemer.

Eden Tantrisk Massasje Bergen har en spesiell og effektiv tilnærming i sin terapi, og søker varige helbredende løsninger. Det er derfor viktig at vi vet dine forventninger, hva du konkret søker og dine preferanser ved å komme til oss. Det er videre viktig for oss å vite om det foreligger noen spesielle helsemessige eller seksuelt relaterte problemer. Vi lover full diskresjon og søker kun det beste for deg. Denne åpenhet er viktig for at vi i Eden Tantrisk Massasje Bergen kan tilpasse vår behandling slik at vi sammen når dine mål og forventninger.

Vårt senter har mange fasiliteter. Etter at du tar en kort dusj, vil en av våre terapeuter vise deg vårt behandlingsrom.

Vi benytter en stemningsfull setting som bidrar til en avslappet atmosfære; eksempelvis dempet belysning, behagelig musikk, gode aromaer, mm.

Hva kan du forvente deg av din behandling hos Eden Massasjesenter i Bergen?

En Tantrisk Massasje behandling starter med en stille stund mellom terapeuten og deg, ofte ved at terapeuten hviler sin hand på din rygg. Deretter starter massasjen som kan være dyp og langsom, avbrutt med korte intervaller av stillhet. Noen ganger er massasjen energisk, vibrerende og rytmisk i en kontinuerlig flyt. Kombinasjonen av dette gir en dyp tilstedeværelse og god forbindelse mellom deg og terapeuten.

Under behandlingen, er terapeuten fullt ut fokusert på deg, på din kroppsstilling, spenninger i muskulaturen, pusten og flyten av energi i din kropp. Denne oppmerksomheten er essensiell slik at terapeuten vet hvilket av de fem Tantriske nivåene du befinner deg i vårt Eden konsept. Terapeuten vil dermed kunne veilede deg mht riktig pust, avspenning og oppmerksomhet slik at du får mest mulig igjen fra denne berikende opplevelsen.

Kunnskapen og innsikten i vår seksuelle energi er forløsende til å berike vårt liv. Økt harmoni på dette nivå, vil ha gunstig innvirkning på vår følelse av lykke og tilfredshet. Vi øker vår selvinnsikt og får en mestringsfølelse.
Mens du mottar behandlingen fra Tantrisk Massasje vil du bli bedt om å overgi deg til en tilstand av total tilstedeværelse. Terapeuten vil veilede deg mht pusten be deg slappe av i bestemte muskelgrupper.

Det å kunne regulere og kontrollere pusten er viktig mht økt kontroll.
Hvis du i ditt innledende møte med Tantrisk Massasje uttrykker et ønske om økt innsikt i hvordan din seksuelle energi fungerer, så kan vi hjelpe deg til økt forståelse og forklare teknikker til hvordan denne best kan kontrolleres. Terapeuten vil kunne formidle og veilede deg til hvordan du bedre kan kontrollere denne energien og dermed berike intimiteten i ditt liv.

Det viktigste du gjør under behandlingen hos Tantrisk Massasje for Menn er å slappe av, lukk øynene og vær tilstede i din kropp. Terapeuten vil benytte en stor variasjon av teknikker fra ordinær avspenningsmassasje, en kreativ og sensuell kropp mot kropp massasje og andre Tantriske teknikker hun besitter. Dette vil vekke din seksuelle energi og lede den på en harmonisk måte gjennom hele din kropp.

Du vil oppleve en euforisk følelse som har sitt utgangspunkt i den lette berøringen av huden; og som videre trigger energiene i hele din kropp. Du forvandles til en erogen enhet der alle sanser aktiveres. Terapeuten behandler med stor grad av empati, kjærlig berøring og gjensidig tillitt slik at du ledes til en tilstand av dyp avspenning, sensuell tilstedeværelse, kjærlighet og ro i sinnet.

På dette stadiet ved din behandling hos Eden Tantrisk Massasje Bergen, kan du oppleve din seksuelle energi på en måte du aldri før har opplevet; lykksalig, dyp, overveldende men likevel håndterlig.
Hos Tantrisk Massasje for Menn vil du trenge et minimum av 90 minutter for å få den ønskede effekten av denne unike form for massasje.

Det du ikke kan forvente av din behandling hos Tantrisk Massasje

Tantrisk Massasje for Menn består av en kompleks og sammensatt form for massasje, og må på ingen måte forveksles med en seksuell tjeneste. Vi vil aldri utføre slike tjenester eller noen form for samleie under ditt opphold ved Eden Massasjesenter.

Tantra Massasje for Menn følger kun de prinsipper som har sine røtter i ekte Tantra. Av denne grunn avstår vi helt fra orgasme med ejakulasjon, og vi vil ikke på noen måte trigge dette under ditt opphold hos oss. Vi søker i stedet mot å løfte deg til an annen dimensjon der din seksuelle energi vekkes til en helhetlig nivå som inkluderer hele din kropp og ikke bare i genitalia. Du vil føle deg oppløftet og avspent; også på det seksuelle plan; dvs fri for frustrasjoner og ubehag.

Vår Tantrisk Massasje for Menn i Bergen tilbyr ikke eskortetjenester eller andre former for samkvem som kan defineres som seksuelle tjenester. De som utfører de forskjellige massasje formene hos oss er sertifiserte terapeuter og har bred erfaring fra Tantrisk veiledning. Vi ber deg derfor behandle våre terapeuter med respekt. De vil utføre sine tjenester med stor omtanke, diskresjon og respekt for dine personlige begrensninger. Vi ber om at du gjengir denne tilliten, og respekterer deres begrensninger. Tusen takk.

Comments are closed.